Privacyverklaring

Uw privacy is voor Mavegas B.V. (hierna te noemen Mavegas) van groot belang en wij houden ons dan ook aan de privacywet welke per 25 mei 2018 van kracht is geworden. In de 'algemene verordening gegevensbescherming' (AVG) wordt bepaald hoe bedrijven met persoongegevens dienen om te gaan. Mavegas probeert dat zo duidelijk mogelijk voor u te verwoorden, mocht u hierover toch nog vragen hebben dan vernemen wij die graag.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Mavegas B.V. persoonsgegevens?

Mavegas verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Werknemers
 • Klanten
 • Relaties
 • Leveranciers
 • Opdrachtgevers cq. bewoners van objecten waar werkzaamheden verricht dienen te worden of verricht zijn
 • Mensen die interesse tonen in Mavegas of die in het verleden klant zijn geweest
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
 • Persoongegevens die worden verwerkt

  Mavegas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mavegas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mavegas verstrekt. Mavegas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  - Uw voor- en achternaam
  - Uw adresgegevens
  - Uw telefoonnummer
  - Uw e-mailadres
  - Uw IP-adres

  Waarom Mavegas B.V. gegevens nodig heeft

  Mavegas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan Mavegas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of installatiewerk.

  Hoe lang Mavegas B.V. gegevens bewaard

  Mavegas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet anders voorschrijft. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  Uitwisselen van persoongegevens

  Mavegas wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en/of met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

  Cookies op onze website

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mavegas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

  Mavegas gebruikt alleen de zogenaamde 'First Party Cookies' voor een optimale werking van de website. Mavegas verzamelt geen persoongegevens wanneer u onze website bezoekt, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mavegas.nl. Mavegas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiligen

  Mavegas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mavegas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mavegas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mavegas op via info@mavegas.nl.
  Mavegas.nl is een website van Mavegas.
  Mavegas is als volgt te bereiken:

  Postadres: Industrieweg 6 te Vianen.
  Vestigingsadres: Industrieweg 6 te Vianen.
  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 23028732
  Telefoon: 0347-371955
  E-mailadres: info@mavegas.nl