Onderhoudsabonnement

image_onderhoud

Door het afsluiten van een onderhoudsabonnement voor de door u gebruikte c.v.-ketel: (mogelijk voor de merken: Nefit, Vaillant, Itho Daalderop, Remeha, Radson en Intergas) verzekert u zich van een veilige en optimale werking van uw toestel(len), doordat preventief onderhoud wordt uitgevoerd; bovendien kunt u bij een storing eveneens een beroep op onze deskundige servicedienst doen.

Het huidige tarief voor een periode van 12 maanden is € 72,50 (inclusief B.T.W./exclusief materialen).

De werkwijze is als volgt:

 • na ontvangst van de bijgaande registratiekaart (volledig ingevuld en ondertekend) gaat het abonnement in;
 • er wordt onzerzijds een afspraak met u gemaakt voor het uitvoeren van het onderhoud;
 • bij de eerste onderhoudsbeurt is 30 minuten arbeidsloon in het tarief begrepen: de tijd welke meer nodig is voor het in orde maken van het toestel wordt berekend en wel op basis van € 11,00 inclusief B.T.W. per 15 minuten;
 • bij toestellen tot de leeftijd van 10 jaar wordt er bij storingen tijdens de abonnementsperiode géén arbeidsloon berekend; is het toestel ouder dan 10 jaar dan wordt vanaf de 2e storing in hetzelfde jaar arbeidsloon in rekening gebracht;
 • indien een onderhoudsabonnement is afgesloten, dan worden bij defecten aan het toestel géén voorrijkosten berekend;
 • in het onderhoudsabonnement zijn de eventueel benodigde onderdelen en/of materialen niet begrepen;
 • het onderhoudsabonnement is van toepassing op alle zaken, welke zich binnen de mantel van het aangemelde toestel bevinden, m.u.v.:
  1. het vernieuwen van de warmtewisselaar;
  2. storingen ten gevolge van oorzaken van buitenaf, zoals bevriezing, blikseminslag, brand, verstopping, kalkafzetting, een storing in de gas- en/of elektra leverantie of als gevolg van wijziging van de installatie door derden;
  3. het ontluchten/bijvullen van de (c.v.-)installatie;
  4. het inschakelen van de fabrikant.
   Voor de onder sub a. t/m sub c. genoemde situaties wordt arbeidsloon in rekening gebracht, terwijl de onder sub d. genoemde kosten, welke door de fabrikant in rekening worden gebracht, volledig worden doorberekend.
 • ná de periode van 12 maanden wordt opnieuw een afspraak gemaakt om het onderhoud uit te voeren: hiermee wordt het abonnement voor het komende jaar verlengd;
 • alle kosten dienen via PIN-betaling (of contant) bij het bezoek te worden afgerekend.

De kosten van een onderhoudsabonnement variëren per toestelcategorie:
 

Het huidige tarief inclusief B.T.W. voor een periode van 12 maanden is:
geyser / boiler € 62,50
gas- / gevelkachel € 72,50
c.v.-ketel € 72,50